Matta

Lkitab n Matta: Lʼinjil n Siḏna Ƹisa Lmasiḥ mamc ṯ yura ij n ȓmumen qqaren-as Matta

Matta ƹaweḏ qqaren-as Lawi, netta zi ṯenƹac n imeḥḍaren n Ƹisa Lmasiḥ. Awaȓ n L’injil ȓmaƹna nnes “Ȓexbar isefraḥen.” Lʼinjil n Matta iseḍhar-aneɣ belli Siḏna Ƹisa netta ḏ Lmasiḥ iy zi iwaƹeḏ Arebbi, netta ḏ azeǧiḏ n izeǧiḏen, netta ḏ wenni isfehmen Lmulk n Arebbi.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.